Rookmelders vanaf 1 juli 2022

Het is vanaf 1 juli 2022 vanuit de bouwregelgeving verplicht om rookmelders in bestaande woningen toe te passen. Het gaat dan om rookmelders die moeten voldoen aan NEN 14604, die in woningen moeten worden toegepast op elke bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de rookmelder in de hal van de woning komt te hangen. De rookmelders hoeven onder deze nieuwe regelgeving niet in gemeenschappelijke verkeersruimten te worden toegepast. Het betreft alleen de privé gedeeltes van het appartementengebouw. In het algemeen valt het aanbrengen van rookmelders binnen een woning onder de verplichting van de eigenaar van de woning.