fototop
Het VvE-beheer en VvE-management wordt gekenmerkt door een zodanige dienstverlening dat de bewoners / eigenaren elke zorg uit handen genomen wordt, een gezonde en veilige woonsituatie gecreëerd wordt en dat het onroerend goed haar waarde blijft behouden.
Eigenaren van een woning, commerciële ruimte, of parkeerplaats in een appartementen complex zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaars (VVE). Deze VVE heeft als taak om het gezamenlijke bezit zo goed mogelijk te beheren.

Het bestuur van een VVE kan ingevuld worden door de eigenaren zelf, leden van de vereniging, doch er kan ook gekozen worden om de bijbehorende taken uit te besteden aan een erkend en professioneel bedrijf, zodat de zorgen van  eigenaren uit handen gegeven wordt.
Bovens Bouwadvies BV heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van VVE management. Mede door onze bouwkundige kennis wordt onze meerwaarde direct zichtbaar. Onze VVE's zijn zeer divers qua grootte (aantal  appartementsrechten in een VVE), qua leeftijd van het complex en qua samenstelling van bewoners.

Bovens Bouwadvies streeft naar een gezonde, veilige en prettige woonsituatie. Het behoud van waarde van het onroerend goed staat bij ons hoog in het vaandel.
Bovens Bouwadvies onderkent daarin de volgende taken:


1. Administratief / Financieel beheer

 • Organiseren en notuleren van de algemene ledenvergadering (ALV)Secretariële ondersteuning en archivering
 • Zorgdragen voor uitvoering van besluiten van de ALV
 • Verzorgen van correspondentie aangaande onderwerpen uit de ALV en het reguliere beheer en onderhoud
 • Onderbouwing van de servicekostenbijdragen per eigenaar, gebaseerd op de splitsingsakte
 • Het voeren van een ledenadministratie
 • Bewaken en controleren van ingediende schadeclaims en klachten
 • Het opstellen van een afrekening voor vertrekkende en nieuwe leden
 • Periodieke (automatische) incasso van verschuldigde servicekosten van de leden
 • Formuleren en uitvoeren van een strikt debiteurenbeleid (signaleren en bewaken van betalingsachterstanden en treffen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers)
 • Administreren en betalen van alle, voor rekening van de VvE komende verplichtingen, belastingen, diensten en kosten
 • Het opmaken, verspreiden en toelichten van de jaarrekening, winst- en verliesrekening, balans en begroting voor het komende boekjaar
 • Het verlenen van medewerking en inzage geven in de administratie tegenover leden van de kascontrolecommissie en het toelichten van het verslag tijdens de ALV.

2. Technisch / bouwkundig beheer

technischbeheer
 • Het opzetten van een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) als nulmeting en als basis voor jaarlijkse en toekomstige investeringen.
 • Het uitvoeren van geaccordeerde elementen uit de begroting en het opdragen van werkzaamheden aan desbetreffende uitvoerende partij.
 • Optimaliseren, uitbesteden, beheren en toezien op correcte uitvoering van onderhouds- en servicecontracten (bijvoorbeeld met betrekking tot de liften, garagedeuren, schilderwerkzaamheden, schoonmaakkosten, buitenonderhoud, vuil ophalen e.d.).
 • Beoordelen en toelichten van offertes en het voeren van gesprekken met leveranciers en daartoe door de VvE gedelegeerde personen.
 • Opname van storingen, klachten, klein onderhoud en reparaties tegen vooraf bepaalde bereikbaarheid afspraken en urgentiecriteria. Er is een regeling voor calamiteiten.
 • Beoordeling van aanvragen / werkzaamheden naar belastbaarheid van de VvE of van de individuele eigenaar / bewoner.
 • Op verzoek fysiek inspecteren van de klacht- of storingsmelding en het aandragen en bespreken van mogelijke oplossingen.
 • Laten uitvoeren van (herstel) werkzaamheden door speciaal daarvoor geselecteerde bedrijven / instellingen op basis van schriftelijk vastgestelde voorwaarden en bedragen.
 • Begeleiding van regelmatig terugkerende activiteiten die zijn of worden uitbesteed via langlopende contracten zoals schilderwerkcontracten, cv-onderhoudscontracten, installatietechnische contracten e.d.

3. Projecten / Groot Onderhoud

projectbegeleiding

Grotere bouwkundige projecten, die betrekking hebben op renovaties en vaak leiden tot uitbreiding van de bestaande functionaliteit of het oplossen van bouwfysische en bouwtechnische problemen, die buiten het reguliere onderhoud  vallen, kunnen voor de VvE opgezet en begeleid worden. In veruit de meeste gevallen zullen deze projecten gefinancierd worden uit het reservefonds. Voorbeelden hiervan zijn: schilderwerk, vervanging / renovatie van puien,  gevelrenovatie, investeringen aan liftinstallatie, renovatie of vervanging van diverse elektrische installaties en CV-installaties.
 • Uitwerken van plannen, bestekmatige omschrijvingen
 • offerteaanvragen, aanbesteding
 • beoordeling van offertes en gunning van de opdracht
 • begeleiding van uitvoerende werkzaamheden
 • periodiek toezicht
 • oplevering en verslaglegging
 • financiële afhandeling.
Uw aanvraag voor een offerte voor het beheer van uw VvE zien wij graag tegemoet.
 

Bovens Bouwadvies BV

Langheckweg 26
6468 EL Kerkrade

Parkstad nummer: 4285

Telefoon:
045 - 535 20 00

E-mail:
info@bovens-bouwadvies.nl

BVVB vergunningnummer:
AFM-12043832

KFID nummer:
300.016421

Copyright © 2010-2019 Bovens Bouwadvies B.V. Alle rechten voorbehouden Design en ontwikkeling: E-volve.nl