"Kwaliteit van wonen en werken"

"Op de bres voor kwaliteit van leven en welzijn"

Bovens Bouwadvies B.V. is een adviesbureau dat een uitstekende naam heeft verworven op het gebied van  VVE-management (beheer van Vereniging van Eigenaars).

Onze diensten

VvE-beheer en VvE-management bij Bovens Bouwadvies wordt gekenmerkt door een dienstverlening die erop gericht is eigenaren/bewoners elke zorg uit handen te nemen, een gezonde en veilige woonsituatie te creëren en de waarde van het onroerend goed te blijven behouden.
VvE-beheer en management
Meer informatie

Nieuws updates